Ce reprezintă un Extras de Carte Funciară?

Să începem explicatia cu o analogie, gândește-te la extrasul bancar: Se EXTRAG niște informații din evidențele băncii referitoare la un cont bancar și se redactează într-un document, denumit EXTRAS de cont bancar. În mod similar, se extrag informații din evidențele de cadastru și carte funciară referitoare la un imobil, acestea sunt redactate într-un document oficial și astfel ia naștere EXTRASUL DE CARTE FUNCIARĂ.

Răspuns rapid

Extrasul de carte funciară pentru informare este un document oficial în care se detaliază situația cadastrală și juridică a imobilelor, la momentul întocmirii acestuia. Acesta conține informații precum suprafața imobilului și descrierea acestuia, proprietari și eventualele sarcini asociate imobilului.

E bine de știut că extrasul CF conține doar pozițiile active din cadrul cărții funciare, cu alte cuvinte doar informațiile ce au fost actualizate. Așadar, nu vei regăsi detalii precum istoricul tuturor proprietarilor ce au deținut respectivul imobil, sarcini vechi ce au fost radiate între timp, eventuale construcții vechi ce au fost demolate și radiate din cartea funciară, etc. Dacă ești interesat de istoricul cărții funciare, poți consulta Copia Cărții Funciare.

Ai nevoie de Extras de Carte Funciară?
Nu știi Numărul de Carte Funciară? Identifică după adresă

Află mai multe

Articolul 1 al Legii cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996 descrie cartea funciară astfel: „Cadastrul și cartea funciară formează un sistem unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică și juridică, de importanță națională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al țării.” Un astfel de document este menit să vină în întâmpinarea publicului cu informații esențiale cu privire la un imobil, să asigure siguranța datelor transmise pentru ca procesele ulterioare să fie desfășurate într-o manieră cursivă și să promoveze publicitatea imobiliară pe teritoriul țării. 

Cum arată un Extras de Carte Funciară? 

Este un document împărțit în trei secțiuni, care descriu imobilul din punct de vedere tehnic, juridic și economic. 

  • „Partea I. Descrierea imobilului.” este secțiunea care oferă informațiile tehnice ale imobilului în cauză și ale cărții funciare atribuită acestuia, adică: numărul cadastral după care se identifică documentul, suprafața imobilului cu informațiile suplimentare privitoare la acesta (componența elementelor din conformația imobilului: număr de construcții/număr de camere), și localizarea imobilului în cadrul unității administrativ teritoriale;
  • „Partea II. Proprietari și acte.”, cea de-a doua parte care face referire la cadrul legal în care se situează un imobil la un moment dat. Evidența actelor care fac posibilă descrierea imobilului din punct de vedere legal se realizează prin menționarea documentațiilor cadastrale cu numărul și data înregistrării, împreună cu motivarea documentației și modificarea aferentă. Unele documentații sau date cu privire la cadrul legal în care se situează imobilul pot fi eliminate din conținutul acestuia prin procesul de radiere. Acest proces anulează datele înregistrate la un moment dat, iar drepturile reale se pierd.
  • „Partea III. Sarcini.” Datele înscrise la această rubrică expune aspectul economic în care se poziționează imobilul. Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996 explică în felul următor: „Prin sarcini se înțelege ipotecile, privilegiile, somațiile, sechestrele, litigiile și orice acte juridice înscrise în vechile registre de publicitate imobiliară.”(Art. 14. Alin. 1) Sarcinile ale căror perioadă a expirat sunt stinse și eliminate din cadrul Extrasului de Carte Funciară, sau sunt radiate la cererea proprietarului imobilului.

Fiind un document public, oricine poate cere informații de la Registrul Cadastral și de Carte Funciară despre un imobil sau un teren, cu privire la proprietarul acestuia, statutul proprietății (privată sau publică), valoarea de impozitare, precum și eventualele litigii în care este angajat (ipoteci, sechestru).

Atenție

Acest articol a fost redactat în data de 2021-08-17 și nu reprezintă un document oficial. Pentru informații oficiale și actualizate te rugăm să te adresezi Oficiului sau Biroului de care aparține imobilul tău. Cfunciara.ro nu își asumă eventualele greșeli sau întârzieri de actualizare a informației.

Articole Extras de Carte Funciară

Alte articole scrise de specialiștii noștri în legătură cu Extrasul de Carte Funciară. În cazul în care ai întrebări, nu ezita să folosești Formularul de Ajutor.

Suport clienți