Ce înseamnă un Extras de Carte Funciară?

Dă-ne voie să te ajutăm cu un răspuns la această întrebare. Cadrul legal care dezvoltă acest subiect pleacă din anul 1996 când a fost formulată Legea cadastrului și publicității imobiliare. Aceasta descrie și stabilește circumstanțele admise în care documentele cadastrale de bază funcționează și maniera în care acestea pot fi folosite. 

Extrasul de carte funciară pentru informare reprezintă situația cadastral - juridică a imobilelor, la momentul întocmirii acestuia. Acesta conține informații cu privire la suprafața imobilului și descrierea acestuia, la dreptul de proprietate și eventualele sarcini existente asupra imobilului.

Articolul 1 al Legii cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996 descrie cartea funciară astfel: „Cadastrul și cartea funciară formează un sistem unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică și juridică, de importanță națională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al țării.” Un astfel de document este menit să vină în întâmpinarea publicului cu informații esențiale cu privire la un imobil, să asigure siguranța datelor transmise pentru ca procesele ulterioare să fie desfășurate într-o manieră cursivă și să promoveze publicitatea imobiliară pe teritoriul țării. 

Ai nevoie de Extras de Carte Funciară?
Nu știi Numărul de Carte Funciară? Identifică după adresă

Cum arată un Extras de Carte Funciară? 

Este un formular împărțit în trei secțiuni, care descriu imobilul din punct de vedere tehnic, juridic și economic. 

  • „Partea I. Descrierea imobilului.” este secțiunea care oferă informațiile tehnice ale imobilului în cauză și ale cărții funciare atribuită acestuia, adică: numărul cadastral după care se identifică documentul, suprafața imobilului cu informațiile suplimentare privitoare la acesta (componența elementelor din conformația imobilului: număr de construcții/număr de camere), și localizarea imobilului în cadrul unității administrativ teritoriale;
  • „Partea II. Proprietari și acte.”, cea de-a doua parte care face referire la cadrul legal în care se situează un imobil la un moment dat. Evidența actelor care fac posibilă descrierea imobilului din punct de vedere legal se realizează prin menționarea documentațiilor cadastrale cu numărul și data înregistrării, împreună cu motivarea documentației și modificarea aferentă. Unele documentații sau date cu privire la cadrul legal în care se situează imobilul pot fi eliminate din conținutul acestuia prin procesul de radiere. Acest proces anulează datele înregistrate la un moment dat, iar drepturile reale se pierd.
  • „Partea III. Sarcini.” Datele înscrise la această rubrică expune aspectul economic în care se poziționează imobilul. Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996 explică în felul următor: „Prin sarcini se înțelege ipotecile, privilegiile, somațiile, sechestrele, litigiile și orice acte juridice înscrise în vechile registre de publicitate imobiliară.”(Art. 14. Alin. 1) Sarcinile ale căror perioadă a expirat sunt stinse și eliminate din cadrul Extrasului de Carte Funciară, sau sunt radiate la cererea proprietarului imobilului.
Ai nevoie de Extras de Carte Funciară?
Nu știi Numărul de Carte Funciară? Identifică după adresă

Fiind un document public, oricine poate cere informații de la Registrul Cadastral și de Carte Funciară despre un imobil sau un teren, cu privire la proprietarul acestuia, statutul proprietății (privată sau publică), valoarea de impozitare, precum și eventualele litigii în care este angajat (ipoteci, sechestru).

Atenție: Acest articol a fost redactat în data de 2021-08-17. Pentru informații actualizate te rugăm să te adresezi Oficiului sau Biroului de care aparține imobilul tău. Cfunciara.ro nu își asumă eventualele întârzieri de actualizare a informației.

Articole Extras de Carte Funciară

Alte articole scrise de specialiștii noștri în legătură cu Extrasul de Carte Funciară. În cazul în care ai întrebări, nu ezita să folosești Formularul de Ajutor.

Cartea funciară este un document oficial care se deschide în momentul intabulării unui teren. Acest document este administrat de către ANCPI și în care sunt trecute toate informațiile referitoare la imobil. 

Moștenirea este un proces care implică dezbaterea unui imobil și proprietarul sau proprietarii cărora le revine bunul imobil. Acest proces se deschide în momentul decesului proprietarului inițial al imobilului, și se desfășoară în fața unui notar sau prin proces în instanță pentru a fi determinați moștenitorii legali ai imobilului.

Fiecare proces care implică un bun imobil se desfășoară mai întâi de toate cu partea de documentare. În acestă etapă sunt obținute documentele acre fac referire la imobil în sine și la părțile implicate în procesul ulterior.

Extrasul de carte funciară este un document care are rolul de informare cu privire la situația unui imobil din trei perspective, și anume tehnic, juridic și economic. 

Extrasul de carte funciară pentru informare este un document administrat de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Aceste documente fac referire la imobilele de pe teritoriul tării și fac legătura cu persoanele care dețin legal imobilele.

Ajutor