Documente necesare Casa Verde 2024

Vă prezentăm o listă a tuturor documentelor necesare pentru înscrierea în programul Casa Verde.

Introducere

Pentru programul "Casa Verde" din România, documentele necesare pentru aplicare pot varia în funcție de anul și detaliile specifice ale programului la momentul aplicării. Totuși, există o serie de documente care sunt în mod tipic solicitate de majoritatea aplicanților pentru a demonstra eligibilitatea și pentru a facilita procesul de acordare a finanțării. Acestea includ:

Lista de documente necesare

  1. cererea de finanţare, în original, completată integral prin tehnoredactare;
  2. actul de identitate al solicitantului;
  3. actul de identitate al coproprietarului/devălmașului;
  4. împuternicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către altcineva decât solicitantul;
  5. actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data transmiterii listei ;
  6. extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data transmiterii listei prevăzute la art. 18 alin. (4), din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcție deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanțarea, în original; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus față de extrasul de carte funciară aferent construcției, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data transmiterii listei prevăzute la art. 18 alin. (4), din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deține un drept de folosință asupra imobilului teren; în situația în care extrasul de carte funciară este obținut de solicitant în format electronic, se depune la instalatorul validat forma tipărită a acestuia, care conține și codul de verificare;
  7. copia cărţii funciare colective, din care să rezulte maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg, în cazul imobilelor-construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală; în situaţia în care copia cărţii funciare colective este obţinută de solicitant pe cale electronică, se depune la instalatorul validat forma tipărită a acesteia;
  8. certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor, în termen de valabilitate la data transmiterii listei prevăzute la art. 18 alin. (4), în original/în copie legalizată/emis în SPV;
  9. certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul, în termen de valabilitate la data transmiterii listei prevăzute la art. 18 alin. (4), în original/în copie legalizată/emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;
  10. certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul, în termen de valabilitate la data transmiterii listei prevăzute la art. 18 alin. (4), în original/în copie legalizată/emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în cazul în care solicitantul are domiciliul în altă localitate decât cea în care se implementează proiectul.
Ai nevoie de Extras de Carte Funciară?
Nu știi Numărul de Carte Funciară? Identifică după adresă

Este important să verifici cu atenție ghidul solicitantului și documentația specifică programului "Casa Verde" pentru anul în care dorești să aplici, deoarece cerințele pot suferi modificări. De asemenea, autoritățile care gestionează programul pot solicita documente suplimentare sau clarificări în anumite cazuri, pentru a asigura conformitatea cu toate regulile și condițiile programului.

Înainte de a aplica, este recomandat să consulți site-ul oficial al programului sau să contactezi autoritățile competente pentru a obține informații actualizate și detaliate despre procesul de aplicare și documentația necesară.

Atenție

Acest articol a fost redactat în data de 2023-04-10 și nu reprezintă un document oficial. Pentru informații oficiale și actualizate te rugăm să te adresezi Oficiului sau Biroului de care aparține imobilul tău. Cfunciara.ro nu își asumă eventualele greșeli sau întârzieri de actualizare a informației.

Articole Extras de Carte Funciară

Alte articole scrise de specialiștii noștri în legătură cu Extrasul de Carte Funciară. În cazul în care ai întrebări, nu ezita să folosești Formularul de Ajutor.

Suport clienți