Este necesar Extrasul de Carte Funciară pentru Autorizația de Construcție?

Cartea funciară este un document oficial care se deschide în momentul intabulării unui teren. Acest document este administrat de către ANCPI și în care sunt trecute toate informațiile referitoare la imobil. Datele care sunt importante sunt cele tehnice, referitoare la adresă, fie că este vorba de o stradă, cu un număr de identificare sau este vorba de localizare din perspectivă parcelară, numele proprietarului și sarcinile în care imobilul este implicat.

Ai nevoie de Extras de Carte Funciară?
Nu știi Numărul de Carte Funciară? Identifică după adresă

În cazul obținerii unei autorizații de construcție, extrasul de carte funciară este solicitat pentru ca informațiile să fie analizate din mai multe perspective. Cum ar fi:

Tehnică, identificarea imobilului și analiza suprafeței.

 Departamentul de urbanism solicită aceste informații pentru a fi determinată suprafața construită posibilă a viitoarei construcții, regimul de înălțime admis în planul urbanistic general și poziționarea viitoarei construcții în raport de suprafață și forma în care se prezintă terenul. De asemenea, prin identificarea imobilului în teren se poate determina proximitatea rețelei edilitare față de imobilul care va fi ridicat și costurile care sunt implicate pentru racordare;

Juridică, proprietarul cu drept legal sau persoana împuternicită care face solicitarea obținerii autorizației. 

În partea a doua a extrasului de carte funciară este trecut proprietarul real al imobilului în numele căruia va fi realizată construcția, și de asemenea, ce care se face angajată de responsabilitățile implicate în ridicarea construcției. Aceasta trebui să răspundă condițiilor impuse de departamentul de urbanism pentru a putea înainta cu procesul de construire de imobile pe suprafața terenului;

Economică, din perspectiva sarcinilor trecute. 

Dacă imobilul este implicat în sarcini care sunt de mai multe feluri: credite ipotecare, obligații de întreținere, cunoscut și ca uzufruct, sau sarcini care grevează bunul imobil din motive diverse.

Atenție: Acest articol a fost redactat în data de 2022-03-15. Pentru informații actualizate te rugăm să te adresezi Oficiului sau Biroului de care aparține imobilul tău. Cfunciara.ro nu își asumă eventualele întârzieri de actualizare a informației.

Articole Extras de Carte Funciară

Alte articole scrise de specialiștii noștri în legătură cu Extrasul de Carte Funciară. În cazul în care ai întrebări, nu ezita să folosești Formularul de Ajutor.

Moștenirea este un proces care implică dezbaterea unui imobil și proprietarul sau proprietarii cărora le revine bunul imobil. Acest proces se deschide în momentul decesului proprietarului inițial al imobilului, și se desfășoară în fața unui notar sau prin proces în instanță pentru a fi determinați moștenitorii legali ai imobilului.

Fiecare proces care implică un bun imobil se desfășoară mai întâi de toate cu partea de documentare. În acestă etapă sunt obținute documentele acre fac referire la imobil în sine și la părțile implicate în procesul ulterior.

Extrasul de carte funciară este un document care are rolul de informare cu privire la situația unui imobil din trei perspective, și anume tehnic, juridic și economic. 

Extrasul de carte funciară pentru informare este un document administrat de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Aceste documente fac referire la imobilele de pe teritoriul tării și fac legătura cu persoanele care dețin legal imobilele.

Extrasul de carte funciară este un document indispensabil în ceea ce privește încadrarea imobilului în procesele ce țin de urbanism și de amenajarea teritorială.

Ajutor