Pentru Dezbatere Moștenire este necesar Extrasul de Carte Funciară?

Moștenirea este un proces care implică dezbaterea unui imobil și proprietarul sau proprietarii cărora le revine bunul imobil. Acest proces se deschide în momentul decesului proprietarului inițial al imobilului, și se desfășoară în fața unui notar sau prin proces în instanță pentru a fi determinați moștenitorii legali ai imobilului.

La ce este utilizat un extras de carte funciară în acest caz? 

Extrasul de carte funciară, prin rolul său informativ, determină identificarea imobilul aflat în proces prin datele tehnice redate de acesta (adresă completă, suprafață și alte detalii suplimentare care descriu imobilul), date privind proprietarul și documentația cadastrală, din urma căreia acesta a dobândit dreptul legal față de imobil, la momentul respectiv și informațiile ulterioare privind sarcinile. 

Ai nevoie de Extras de Carte Funciară?
Nu știi Numărul de Carte Funciară? Identifică după adresă

Toate acestea sunt puse la un loc pentru a stabili cadrul legal în care sunt vizați noii proprietari și modul de împărțire al cotelor, dacă este vorba de mai mult de un proprietar. Totuși moștenirea se poate realiza și prin testament, unde este trecută persoana căreia îi revine imobilul, urmând ca acesta să fie trecut în cartea funciară a imobilului. Odată realizate modificările ulterioare ale procesului, noii proprietari se vor identifica în partea a doua a cărții funciare, la secțiunea de proprietari și acte.

Atenție: Acest articol a fost redactat în data de 2022-03-15. Pentru informații actualizate te rugăm să te adresezi Oficiului sau Biroului de care aparține imobilul tău. Cfunciara.ro nu își asumă eventualele întârzieri de actualizare a informației.

Articole Extras de Carte Funciară

Alte articole scrise de specialiștii noștri în legătură cu Extrasul de Carte Funciară. În cazul în care ai întrebări, nu ezita să folosești Formularul de Ajutor.

Cartea funciară este un document oficial care se deschide în momentul intabulării unui teren. Acest document este administrat de către ANCPI și în care sunt trecute toate informațiile referitoare la imobil. 

Fiecare proces care implică un bun imobil se desfășoară mai întâi de toate cu partea de documentare. În acestă etapă sunt obținute documentele acre fac referire la imobil în sine și la părțile implicate în procesul ulterior.

Extrasul de carte funciară este un document care are rolul de informare cu privire la situația unui imobil din trei perspective, și anume tehnic, juridic și economic. 

Extrasul de carte funciară pentru informare este un document administrat de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Aceste documente fac referire la imobilele de pe teritoriul tării și fac legătura cu persoanele care dețin legal imobilele.

Extrasul de carte funciară este un document indispensabil în ceea ce privește încadrarea imobilului în procesele ce țin de urbanism și de amenajarea teritorială.

Ajutor